SoloRocktrubadur var det nån som sa o det låter ju ganska bra. Även om det där med trubadur har fått en ganska illa stämd klang dom senaste åren. Värdighet o yrkesstolthet är ingenting som högprioriteras dessa dagar. Man bör inte göra vad andra vill - man bör o ska göra vad man själv vill.

Följande står att läsa på ne.se om man söker på ordet trubadur:

" ... Karakteristiskt är att han intog vasallställning till en slottsfru, som han ägnade sin dikt. Trubaduren var både poet och kompositör, och han använde ofta raffinerade former. Ämnena växlar; oftast handlar dikterna om hövisk kärlek, men även sirventes (smädesånger) förekommer ... "

Stycket är ju dock skrivet i imperfektform, vilket kanske betyder att släktet är på upphällningen. O det där med att intaga vasallställning gentemot slottsfrun; nja, det tror jag att jag undviker å det bestämdaste o jag försöker undvika den ställningen mot vem det vara månde. Det brukar bli bäst så.

Tillbaka till spelningar.